ČETIRI GODIŠNJA DOBAOvo je rad iz 1993. i bio je postavljen u sklopu Zagrebačkog salona. Sastoji se od četiri objekta na kojima pišu nazivi godišnjih doba i simboliziraju život. To je vizija četiri faze života koje su u mojoj mladalačkoj glavi bili na ovaj način materijalizirani. Napomenuo bih i to da je u sklopu jeseni bila instalirana ritam mašina ELKA (prva hrvatska ritam mašina iz 1972. koju još uvijek posjedujem). Tu su me ljudi prvi puta zamijetili kao autora. Inače rad je bio izložen i na trienalu kiparstva iste godine i čak je bilo govora da ću dobiti nagradu, no pobijedio me Danijel Kovač koji će me nakon deset godina isto tako za dlaku pobijediti kod izbora za asistenta za Akademiju likovnih umjetnosti. Naime njega su lobirali Gračan i Vuco zato što je bio njihov pulen.