KONJ, RIBA, VUK, GUSKE, MEDVJED, ŽITO I JABUKA


Ova fotografija snimljena je prije 10 godina ispred Cankarjevog doma u Ljubljani gdje sam radio skulpture za potrebe predstave Marka Peljhana, Ladomir-Faktura IV površina-površina stika. U inače dosadnoj predstavi moje skulpture od kaširanog i bojanog stiropora su vrlo interesantno funkcionirale. Naime prolazile su preko stagea na pokretnoj traci što ih je pretvaralo u neku vrstu iluzije i animacije. Predstava je između ostalog bila iste godine prikazana na Eurokazu u Gavelli u Zagrebu.