KREVET

Ovaj rad je nastao 1998. i zapravo je kopija mojeg kreveta na kojem sam spavao godinama. Zamišljen je kao spomenik predmetu koji je nama ljudima od vitalnog značaja u životu. Napravljen je od topolinog i javorovog drveta i bio je izložen u Italiji (Museo dell’aredo contemporaneo, Russi-Ravenna), u Sloveniji (BREAK, Ljubljana) te u Zagrebu u galeriji Arteria i na Trienalu kiparstva u Gliptoteci HAZU.