SVETI STJEPAN
Ovo je skica (treba obratiti pažnju na kompoziciju) za veliku sliku koju sam trebao raditi za jednu kapelicu u Kočevju (Slovenija) ali su me odfikarili jer im je cijena bila previsoka (zapravo su bili škrti). Čovjek u sredini (iznad sv. Stjepana) je Sveti Pavao koji se tada zvao Salve i bio je progonitelj kršćana i naredio je smaknuće mladog đakona. Kasnije će doživjeti prosvjetljenje. Kako je život ponekad apsurdan, aleluja!