SALAMANDEROvo je još jedna slika iz Slonovskog ciklusa nastalog 2001. godine. Slika je široka 3 metra i na njoj je naslikana Karolina Pernar moja nesretna ljubav koja na slici mazi daždevnjaka i svoj lik, dok ja kao slon zujim sa strane! Slika je u vlasništvu trgovca, kolekcionara i kicoša Pere Smiljanića iz Bjelovara (što sam slučajno saznao). Iako ne znam kako je do njega stigla drago mi je da je što dalje od mene jer me podsjeća na jedan nelagodan period mojeg života. Uvjerio sam se da u životu nije potreban rat, bolest ili elementarna nepogoda da bi bio nesretan, dovoljna je samo jedna žena koja te izigra, a ti si ju zavolio!